Projektai

MOKYKLOJE VYKDOMI ĮVAIRŪS SAVIVALDYBĖS, RESPUBLIKINIAI IR ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI IR PROGRAMOS

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas (nurodyti, su kuo pasirašyta sutartis, sutarties Nr. ir data)

Projekto lygmuo (nurodyti: tarptautinis, nacionalinis, savivaldybės)

Projekto tikslas (nurodomas   rėmėjas (finansuotojas), administratorius, koordinatorius,  partneriai)

Projekto įgyvendinimo trukmė (įgyvendinimo pradžios ir pabaigos metai)

Gautas finansavimas (Eur)

Pastabos

Savivaldybės lėšos

Valstybės lėšos

ES lėšos

Kitos lėšos

1. „Baltic cultural kitchen“ sutartis pasirašyta su Swedish Council for Higher Education Tarptautinis Swedish Council for Higher Education 2015-08 2017-07

5620 Eur

2. Rankų darbo popierius A.P.P.L.E. Tarptautinis Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai 2015-2016 m. m.

445 Eur.

3. Programa „Darni mokykla“ Respublikinis Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 2015-10-01 2016-09-30

4. Projektas „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“ Tarptautinis Švietimo informacinių technologijų centras 2015-11-01

2018-02-28

5. NORDPLUS Junior 2015 „Nordic snd Baltic myths and fairytales“ Tarptautinis Šiaurės Ministrų taryba 2015-07-01

2016-07-01

Finansavimą gavo koordinuojanti šalis – Danija
6. Projektas „Pasitinkant Žemės dieną Alšėnų seniūnijoje“

Kauno r. savivaldybės

Kauno rajono savivaldybės administracijos Alšėnų seniūnija

2015 m.

72 Eur

7. Projektas „Moksleiviai bendruomenei“ „Puoselėju, tausoju, rūšiuoju“

Kauno r. savivaldybės

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

2015 m.

60 Eur

8.

Vaikų ir jaunimo socializacijos  programa

Kauno r. savivaldybės

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

2015 m.

270 Eur

9.

Vaikų ir jaunimo socializacijos  programa

Kauno r. savivaldybės

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

2015 m.

200 Eur

10. Vaikų ir jaunimo socializacijos ir vasaros poilsio, alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programų rėmimo konkursas

Kauno r. savivaldybės

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

2015 m.

640,45 Eur

11. Vaikų ir jaunimo socializacijos ir vasaros poilsio, alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programų rėmimo konkursas

Kauno r. savivaldybės

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius.

2015 m.

385,10 Eur