Sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Skaidrės Kepalienės darbo laikas:

Pirmadienis 8.00-16.30 val. Pietų pertrauka 12.00-12.30 val. (Garliava)

Antradienis 8.00-16.30 val. Pietų pertrauka 12.00-12.30 val. (Mastaičiai)

Trečiadienis 8.00-16.30 val. Pietų pertrauka 12.00-12.30 val. (Garliava)

Ketvirtadienis 8.00-16.30 val. Pietų pertrauka 12.00-12.30 val. (Mastaičiai)

Penktadienis 8.00-14.00 val. Pietų pertrauka 12.00-12.30 val. (Garliava)

 

Pagrindiniai sveikatos priežiūros specialisto veiklos uždaviniai:

 1. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 2. Kurti sveikatos priežiūros mokyklose sistemą, kuri formuotų teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą.
 3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
 4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams);
 •  ugdyti ir kontroliuoti asmens higienos įgūdžius;
 •  ugdyti mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
 • dalyvauti rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
 •  prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoti priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
 • rūpintis fizinio, psichologinio ,seksualinio smurto prevencija mokykloje;
 • rūpintis pervargimo profilaktika, rengti poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikti informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • vykdyti pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą;
 • kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoti jų rezultatus;
 • nustatyti ir koreguoti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas);
 • vykdyti užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoti priemones epidemijai užkirsti;
 • teikti pirmąją pagalbą;
 • tvarkyti medicininius dokumentus, kaupti ir veikloje taikyti metodinę medžiagą sveikatos klausimais;
 • analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • bendradarbiauti su visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.