Psichologė

Psichologė Lina Motiejauskienė

El. paštas:  linamotiejauskiene@gmail.com

Tel. nr.: 8 37 551874

Darbo vieta: 1-54 kab. (Garliava)

 

Kreipkis į mokyklos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių: 

– jei nesiseka mokytis,
– nesutari su draugais,
– pykstiesi su tėvais ar mokytojais,
– jautiesi vienišas, nemylimas, kiti tavęs nesupranta ar skaudina,

– patyrei rimtų ir skaudžių gyvenime sukrėtimų,
– tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti,

– nori geriau pažinti savo asmenines savybes, gebėjimus, polinkius,

– mąstai apie ateitį, būsimą profesiją ir tau sunku apsispręsti ar tiesiog norisi pasitarti,

– turi kitokių čia neįvardintų sunkumų ir norėtum su kuo nors apie tai pasikalbėti, sulaukti palaikymo ir padrąsinimo,

– pastebi, kad kiti mokiniai yra skriaudžiami.

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis  vaikų psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologo funkcijos: 

  • Individualus mokinių, tėvų, mokytojų konsultavimas;
  • Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, siekiant aptarti ir nustatyti psichologines mokinio problemas, trukdančias efektyviai mokytis, bendrauti. Problemoms spręsti numatomi tiesioginiai poveikio būdai, teikiamos rekomendacijos; organizuojami grupiniai užsiėmimai mokiniams, konsultacijų metu taikomi dailės, smėlio, žaidimų terapijos elementai;
  • Mokinio galių ir sunkumų, raidos ypatumų, asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas, reikalingas specialiųjų ugdymosi poreikių pirminiam nustatymui;
  • Profesinis švietimas, mokinių profesinis orientavimas, pagalba nustatant asmeninius gebėjimus ir profesinius polinkius. Individualios ir grupinės konsultacijos, aktyvių metodų naudojimas savęs pažinimui ir socialinių įgūdžių ugdymui;
  • Brandumo  įvertinimas vaikams, norintiems pradėti lankyti pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesukanka 7 metai, arba norintiems pradėti lankyti priešmokyklinę grupę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesukanka 6 metai;
  • Psichologinis tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • Prevencinių programų psichologinėms problemoms spręsti inicijavimas, rengimas, įgyvendinimas;
  • Psichologiniai – sociologiniai  tyrimai, jų analizė, rekomendacijų rengimas remiantis tyrimo medžiaga.  Pastarųjų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.