Mokytojo padėjėjas

Sigita Reškevičienė dirba 7 a klasėje Mastaičių skyriuje

sigitam81@gmail.com

Jolanta Kazlauskienė dirba 1 a klasėje Garliavoje

kazlauskiene.j.j@gmail.com

Dovilė Tamulėnaitė dirba 4 b klasėje Garliavoje

Mokytojo padėjėjas bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.