Logopedas

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos logopedės darbo laikas 2019 – 2020 m. m. I pusmetis

Logopedė Jūratė Budreikienė

Pirmadienis 12.00 – 15.00

Antradienis 13.00 – 15.00

Trečiadienis 11.45 – 14.15

Ketvirtadienis 11.45 – 13.45

Penktadienis 11.45 – 13.45

 

Logopedė Edita Gruiniūtė 

Antradienis 7.45­­–12.00

Trečiadienis 7.45–12.00 ir 14.45-15.45

Ketvirtadienis 14.45 – 18.15

 

Logopedė Jūratė Brazienė

Pirmadienis 8.40­­–12.00

Antradienis 8.40–12.00

Trečiadienis 8.35–12.00

Ketvirtadienis 8.35–12.00

 

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyriaus logopedės darbo laikas 2019-2020 I pusmetis

Logopedė Edita Gruiniūtė 

Pirmadienis 8.00-10.30 ir  13.30­­–15.30

Antradienis 12.30–14.30

Trečiadienis 13.30–14.30

Ketvirtadienis 8.00–8.30  ir 13.30 – 14.30

Penktadienis 8.00–8.30, 9.30-10.30 ir 12.30 – 13.30

 

Logopedės Almonės Gierdaitienės darbo laikas:

Pirmadienis 8.30-13.00 val. (Pažėrų skyrius)

Antradienis 11.10-14.15 val. (Mastaičių skyrius)

Trečiadienis 8.30-13.00 val. (Pažėrų skyrius)

Ketvirtadienis 10.25-14.15 (Mastaičių skyrius)

Penktadienis 9.00-13.30 val. (Pažėrų skyrius)

 

Logopedo funkcijos:

  • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;
  • siūlyti skirti švietimo pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
  • bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numatyti švietimo pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius bei galimybes, ir juos taikyti;
  • sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas, jas taikyti, rengti savo veiklos ataskaitas;
  • šalinti specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • konsultuoti mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese švietimo pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
  • tvarkyti ir pildyti savo veiklos dokumentus;
  • dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • taikyti naujoves savo darbe.