Mokyklos muziejus

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos muziejus

Muziejus įkurtas 2010 m.
Muziejui vadovauja mokytoja Rūta Jackūnienė

Muziejaus tikslas:
Ugdyti žmogų, jaučiantį savo tautines šaknis, suvokiantį tradicinės kultūros reikšmę, dalyvaujantį tęsiantį ir perduodantį kultūros paveldą.

Muziejaus paskirtis:

 • Rinkti, sisteminti, eksponuoti ir išsaugoti istorinę medžiagą apie mokyklą ateinančioms kartoms.
 • Panaudoti muziejaus fondus ugdomajame procese.

Muziejaus veikla ir ugdomasis procesas
Muziejuje sukaupti išsamūs mokyklos 60-ties metų istoriją fiksuojantys dokumentai, nuotraukos, mokinių kūrybiniai darbai, laimėti prizai ir kt. Surinkta informacija apie mokykloje veikusių organizacijų, draugijų, būrelių, pedagogų veiklą, apie jos plačius ryšius su kraštiečiais – žymiais mokslo, kultūros veikėjais, su aukštųjų mokyklų profesūra ir studentija. Fonde sukaupti renginių garso ir vaizdo įrašai. Fondą pagyvina mokykliniai atributai, reikmenys: uniformos, mokyklai būdingos praeities techninės mokymo priemonės, įvairūs prizai, moksleivių dirbiniai ir kt.. Mokiniai gali susipažinti su senų mokyklinių vadovėlių ir sąsiuvinių rinkiniu, senomis knygomis.
Garliavos mokyklų kūrimosi ir gyvavimo istoriją atspindinti medžiaga panaudojama ugdymo tikslams. Parengtos edukacinės programos: „Mokyklos istorija“, „Mokytojai tremtiniai“, „Įžymūs žmonės, baigę Garliavos mokyklą“. Mokyklos muziejuje vedamos apžvalginės, teminės ekskursijos – pamokos.
Muziejus palaiko glaudžius ryšius su mokyklą baigusiais mokiniais, čia dirbusiais mokytojais. Buvę mokytojai ir mokiniai muziejų papildo naujais eksponatais.

Ekspozicijos:

 • Mokyklos įkūrimo sekcija;
 • Mokyklos atributika;
 • Mokyklos abiturientų laidų siena
 • Ekspozicija „Dovana mokyklai“
 • Ekspozicija „Mokyklos skautai“
 • Ekspozicija „Mokyklos laikraštis „
 • Ekspozicija „Mokykla – tarptautiniuose projektuose“
 • Ekspozicija „Sportiniai pasiekimai“
 • Ekspozicija „Mokyklos metraštis“
 • Ekspozicija „Mano klasė“
 • Nuolat atnaujinama ekspozicijos mokyklos koridoriuose „Mes jumis didžiuojamės“, „Projektai“, „Apdovanojimai“, „Mokykla šiandien“.