Biudžetas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI

 1. Viešųjų pirkimų planai 2018 m.
 2. Viešųjų pirkimų planai 2017 m.
 3. Viešųjų pirkimų planai 2016 m.

2020 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

 1. 2020 06 30 BIUDŽETINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 2. 2020 06 30 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 3. 2020 03 31 BIUDŽETINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 4. 2020 03 31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

 1. 2019 12 31 BIUDŽETINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 2. 2019 12 31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 3. 2019 09 30 BIUDŽETINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 4. 2019 09 30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 5. 2019 06 30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 6. 2019 03 31 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

 1. 2018 12 31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 2. 2018 12 31 BIUDŽETINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 3. 2018 09 30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 4. 2018 09 30 BIUDŽETINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 5. 2018 06 30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 6. 2018 06 30 BIUDŽETINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 7. 2018 03 31 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 8. 2018 03 31 BIUDŽETINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

2016 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

 1. 2016 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 2. 2016 METŲ II KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS
 3. 2016 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 4. 2016 METŲ II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 5. 2016 METŲ III KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS
 6. 2016 METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 7. 2016 METŲ III KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 8. 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 9. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 10. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 11. GRYNOJO TURTO POKYČIO ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 12. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

 1. 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 2. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 3. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 4. 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS