Neformalaus ugdymo tvarkaraštis

 GARLIAVOS ADOMO MITKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MASTAIČIŲ SKYRIAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2019-2020 M.M. II PUSMETIS

Eil.

Nr.

Mokytojo pavardė Užsiėmimo pavadinimas 1-4 klasės 5-8 klasės Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. O. Luciukaitė

 

Muzikos žaismas 2       6 pamoka   6 pamoka
2. N. Fokienė

 

Dailės studija „Vaivorykštė“ 1           6 pamoka
3. J. Mykolaitis

 

Sportiniai žaidimai 2   6 pamoka       5 pamoka
4. J. Mykolaitis

 

Krepšinio būrelis   2 7.30-8.15 val.       7.30-8.15 val.
5. V. Rutkauskienė

 

Etnokultūros būrelis „Žvangulis“ 2   6 pamoka 6 pamoka      
6. V. Šliupienė

 

Karjeros ugdymas   1       7 pamoka  
7. A. Varkauskaitė – Paliulienė Rankdarbių būrelis 1         6 pamoka  
8. N. Šmatavičienė

 

„Pynė“ 1       6 pamoka    
9. S. Kaminskienė „Sukūrys“ 1      

 

6 pamoka    
10. J. Stanaitienė Sveikos gyvensenos užsiėmimai   1       7 pamoka  

P.S. Kaip numatyta ugdymo plane užsiėmimai gali vykti ne tik mokykloje, bet ir kitose mokiniams patraukliose ir saugiose aplinkose arba pagal savaitės darbo planą.