Klasių seniūnai

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyriaus 5 – 8 klasių seniūnai ir pavaduotojai 2019-2020 m. m.

 5  klasės seniūnas – Micpovilis Vytautas, pavaduotoja – Venclovaitė Brigita

6 klasės seniūnė – Matulaitytė Ugnė, pavaduotoja– Žilytė Miglė

7 a klasės seniūnas – Gudaitis Rokas, pavaduotoja – Petkevičiūtė Greta

7 b klasės seniūnė – Snapkauskaitė Lėja, pavaduotoja – Čibirkaitė Eglė

8 klasės seniūnė – Venclovaitė Gabrielė, pavaduotoja – Kirnisenkaitė Gustė