Darbuotojai

Tataurova Kristina Duomenų bazės specialistas
Kepalienė Skaidrė Sveikatos priežiūros specialistė
Baužienė Sigutė Sekretorė
Vaškevičius Vaidas IKT koordinatorius, ūkvedys