Maitinimas

Maitinimo paslauga

Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis 2018 m. sausio 31 d. Nr. TS-259 tvarkos aprašu „Dėl užmokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas“ ir jo 2018-12-20 TS-342, 2019-09-29 TS-277 pakeitimais.

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42b23b500a6d11e8a5fc9d9b3a58917b

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinės normos nustatomos vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimu TS-276

Lopšelio grupė Darželio grupė
Pusryčiai 0,55 0,60
Pietūs 1,10 1,30
Vakarienė 0,55 0,60

Nuoroda: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a4636a0b20b11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-ucusi48bi

Vaikai maitinimai tris kartus dienoje:

  • Pusryčiai 8.30 val.;
  • Pietūs 12.00 val.;
  • Vakarienė 15.30 val.

Valgiaraščius mūsų įstaigoje sudarinėja dietistė. Siekiama, kad vaikai valgytų kuo sveikatai palankius ir tausojančius patiekalus. Vaikams sudaryta galimybė bet kuriuo metu atsigerti vandens grupėje arba nesaldintos arbatžolių arbatos maitinimų metu. Kiekvieną dieną vaikams teikiami švieži vaisiai ir daržovės. Sudarytas ir patvirtintas su VMVT ikimokyklinių ugdymo grupių 15 dienų perspektyvinis valgiaraštis:

Nuoroda:

4-7 m. amžiaus 15 dienų perspektyvinis valgiaraštis

1-3 m. amžiaus 15 dienų perspektyvinis valgiaraštis

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje vykdomos “Pienas vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose” programos.