Mokytojai

Mokytojo pavardė ir vardas Dalykas

Kvalifikacija

Auklėjamoji klasė
Dranginienė Jūratė Lietuvių k., vyr. mokytoja 8a
Tupčiauskienė Audronė Anglų k., vyr. mokytoja
Sinkevičienė Asta Anglų k., metodininkė
Markauskienė Reda Anglų k., metodininkė
Mikutaitienė Neringa Anglų k., vyr. mokytoja
Stanaitienė Janina Biologija, Gamta ir žmogus, metodininkė 9
Kaniauskaitė Laima Rusų k., etikos, vyr. mokytoja 5b
Kazlauskienė Jolanta Rusų k. vyr. mokytoja
Overlingas Virginijus Istorija, metodininkas
Jakštaitė Vilgailė Ona Lietuvių k., mokytoja
Dagilienė Silvija Matematika, metodininkė
Kuršvietienė Roma Matematika, vyr. mokytoja
Vaitkus Algirdas Fizika, metodininkas
Jarienė Edita Chemija, Gamta ir žmogus, Žmogaus sauga, metodininkė  7b
Jackūnienė Rūta Pradinis ugdymas, vyr. mokyt. 1b
Jonelienė Irena Geografija, vyr. mokytoja 6b
Kabašinskienė Rita Informatika, metodininkė 8b
Šliupienė Vida Technologijos, metodininkė 6a
Gerbutavičius Augutis Technologijos, vyr. mokytojas
Fokienė Nijolė Dailė, vyr. mokytoja
Smilgytė Auksė Muzika, metodininkė 10
Paužaitė Daiva Kūno kultūra, vyr. mokytoja 7a
Poškevičienė Gintarė Kūno kultūra, metodininkė 5a
Morkevičienė Vilma Lietuvių k., mokytoja
Bekerytė-Pociūnienė Ramutė Tikyba, vyr. mokytoja
Kairienė Danutė-Audronė Pradinis ugdymas, metodininkė 4a
Gvazdauskienė Dalia Pradinis ugdymas, mokytoja 4b
Stonkienė Rasa Pradinis ugdymas, metodininkė 4c
Kupstaitė Laima Pradinis ugdymas, metodininkė 1a
Karalienė Leonora Pradinis ugdymas, metodininkė 2a
Motiejūnienė Neringa Pradinis ugdymas,mokytoja 2b
Greičiuvienė Sandra Pradinis ugdymas, metodininkė 3c
Čėplienė Margarita Pradinis ugdymas, metodininkė 3a
Guzikauskaitė Giedrė Pradinis ugdymas,mokytoja 3b
Misevičienė Viktorija Pradinis ugdymas, mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Vitkevičienė Vilma Pradinio ugdymo anglų k.
Vitkevičienė Birutė Socialinė pedagogė (vaiko priežiūros atostogose)
Barzdaitienė Lolita Etikos vyr. mokytoja