Mokyklos taryba

Pirmininkas – Mindaugas Kairys, tėvų atstovas;

Nariai:

Lina Botyrienė, tėvų atstovas;

Edita Danielienė, tėvų atstovas;

Ramunė Martinaitienė, tėvų atstovas;

Raminta Steponkevičienė, tėvų atstovas;

Vidas Markevičius, tėvų atstovas;

Nijolė Šmatavičienė, mokytoja;

Irena Vaitkienė, skyriaus vedėja;

Jonas Mykolaitis, mokytojas;

Rūta Jackūnienė, mokytoja;

Silvija Dagilienė, mokytoja;

Vida Šliupienė, mokytoja;

Edita Danguolė Jarienė, mokytoja;