Administracija

Valė Urbelienė

Direktorė, I vadybinė kategorija

tel. 8-37-551874

mob. tel. 8-616-50680

el. paštas: vale.urbeliene@gmail.com

Odeta Gelžinienė

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, II vadybinė kategorija

tel. 8-37-551874

el. paštas: odetospastas@gmail.com

Irena Vaitkienė

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja, II vadybinė kategorija

tel. 8-37-551874

el. paštas: irena.mokykla@gmail.com

Inga Šmatauskienė

Neformaliojo švietimo ir pagalbos  skyriaus vedėja, II vadybinė kategorija

tel. 8-37-551874

el. paštas: ingasma@gmail.com

Vytas Barkauskaspavaduotojas ūkio reikalams, tel. 8-37-551874

Ieva Nefienė – buhalterė, tel. 867842971

Zina Staniulienė – raštinės vedėja, tel. 8-37-551874